KELL

از تُـهـی سرشار و جویبار لحظه ها جاری…

شعر سبوی تشنه از اخوان ثالث با تحلیل

از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاریست. چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، واندر آب بیند سنگ، دوستان و دشمنان را می شناسم من. زندگی را دوست می دارم؛ مرگ را دشمن. وای، امّا- با که باید گفت این؟-

از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری ست – گپ 8

از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری ست چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ دوستان و دشمنان را می شناسم من زندگی را دوست می دارم مرگ را دشمن وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی دارم

چون سبوی تشنه از مهدی اخوان ثالث+گوش کنید به شعر با صدای …

از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری ست . چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ دوستان و دشمنان را می شناسم من زندگی را دوست می دارم مرگ را دشمن وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی …

گوهر (گنجینه های مکتوب) :: مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه …

از تهی سرشار جویبار لحظه‌ها جاری ست چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، واندر آب بیند سنگ دوستان و دشمنان را می‌شناسم من زندگی را دوست می‌دارم مرگ را دشمن وای، اما با که باید گفت این؟ من دوستی دارم

” شاهکارهای شعر نو پارسی”

از تهی سرشار، جویبارِ لحظه ها جاری ست . چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، و اندر آب بیند سنگ دوستان و دشمنان را می شناسم من زندگی را دوست دارم ؛ مرگ را دشمن.

چهار شعر از «مهدی اخوان ثالث» – مجلۀ هنری تحلیلی کافه کاتارسیس

چهار شعر از «مهدی اخوان ثالث» چون سبوی تشنه. از تهی سرشار، جویبار لحظه‌ها جاریست. چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، واندر آب بیند سنگ، دوستان و دشمنان را می‌شناسم من. زندگی را دوست می‌دارم؛

برچسب‌ها:, , , , ,