KELL

بهداشت ذهن و روان – مزدافر مؤمنی

36. ذهن، روان و شناخت: گفتگو با دکتر امیرحسین جلالی ندوشن

2/14/2021 · ذهن، روان و شناخت: گفتگو با دکتر امیرحسین جلالی ندوشن. در مکالمات روزمره مدام درباره “ذهن” خود و دیگران گفتگو می‌کنیم! اما به راستی زمانی که درباره “ذهن” صحبت می‌شود منظور چیست؟. چه نسبتی با مغز دارد؟. آیا ذهن (Mind) و روان (Psyche) یک چیز هستند؟! آیا می‌توانیم بگوییم ذهن نرم افزار و …

دانلود کتابهای مزدافر مومنی

کتاب‌های مزدافر مومنی (1 عنوان) جدیدترین محبوب‌ترین قدیمی‌ترین پرفروش‌ترین همه موارد فارسی انگلیسی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی …

The aim of the present study was to compare the effectiveness of Cognitive-Behavior (CBT) therapy (Borkovec model) and mindfulness based cognitive therapy (MBCT) in mediator variables of generalized anxiety disorder. A Semi experimental design using pre and post-test and a …

مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری …

یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (mancova) نشان داد که سیستم‌روان درمانی تحلیل شناختی- رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر شفقت بر درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده اثربخش هستند (001/0≥p).

برچسب‌ها:, , ,