KELL

درس آموزشی محوطه سازی و پروژه

محوطه سازی | مرجع تخصصی آموزش نرم افزارهای عمران و معماری

مجسمه سازی با هدف افزایش جذابیت و بهبود فضا برای بازدیدکنندگان. “فضاهای باز جدید و وسیع تر، از قبیل محوطه های آموزشی، فضاهای طبیعی و تفریحی، در حال تغییر از وضعیت پارکهای سنتی هستند.”

محوطه سازی، Landscaping | 808 شبکه اجتماعی مهندسان

منظور از محوطه‌سازی، تسطیح و آماده‌سازی محوطه ساختمان‌های پروژه، سیستم‌های ارتباطی شامل خیابان‌سازی، پیاده‌روسازی، شبکه‌های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه‌های توزیع نیروی برق و گاز و بالاخره ایجاد فضای …

برچسب‌ها:,