KELL

رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی

پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی

رابطه سازگاری با پیشرفت تحصیلی در اغلب پژوهش‌ها مثبت و معنا دار گزارش شده است (لایدار[۲۰] و همکاران،۲۰۰۷؛ شکری و همکاران،۱۳۸۵؛آتش روز و همکاران،۱۳۸۷) و همچنین پرموزیک و فورنهام[۲۱] (۲۰۰۳ …

پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی …

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های روزانه وشبانه‌روزی شهرستان رفسنجان بهمن ماه 1393 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پایان نامه با موضوع مسئولیت پذیری – خردنامه فرنام – مجله …

پایان نامه رابطه مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی … رابطه بین مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های روزانه وشبانه‌روزی شهرستان رفسنجان بهمن ماه …

رابطه انواع سبک‌های تفکّر و سازگاری آموزشی با پیشرفت …

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطۀ انواع سبک‌های تفکّر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان کاشان و حومه بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان سال دوم و سوم مقطع متوسطه بودند و به …

سازگاری – پایان نامه ، پروژه ، سمینار در مورد سازگاری …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی بخش علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت‌تحصیلی دانش …

مقاله بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی …

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلاله بود.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی مورد نظر شامل کلیه یدانش آموزان دختر و …

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت …

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج فصل اول طرح تحقیق -1- مقدمه اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان …

روانشناسی – دانلود پایان نامه ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی بخش علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و سازگاری …

برچسب‌ها:, , , , , ,