KELL

راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398

راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398

3/19/2020 · راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398

راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398

راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398 راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید همه ساله از جوانان سرزمین ایران داوطلبانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی به صورت رایگان در ایام نوروز پس از سپری نمودن دوره‌های آموزشی و پس از قبولی در آزمون پایگاه جهانی تخت جمشید …

راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398 فیلم

3/19/2020 · راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398 (فیلم)

راهنمایان نوروزی تخت جمشید

راهنمایان افتخاری میراث جهانی تخت جمشید در نوروز 1398

برنامه های نوروزی کارگروه های پایگاه میراث جهانی تخت جمشید …

برنامه های نوروزی کارگروه های پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در سال 1398. به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید برنامه ها و فعالیتهای نوروزی مسئولین و اعضای کارگروه پایگاه اعلام شد. مدیریت انجام امور تدارکات و پشتیبانی از کلیه فعالیت های کارگروه های مختلف در ایام …

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه راهنمایان مستقر در میراث جهانی …

مسئول میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان مرودشت از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه راهنمایان گردشگری مستقر در میراث جهانی تخت جمشید خبر داد.

80 راهنما، گرد‌‌‌‌شگران‌ نوروزی تخت جمشید‌‌‌‌ را هد‌‌‌‌ایت …

حمید‌‌‌‌ فد‌‌‌‌ایی د‌‌‌‌ر گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه د‌‌‌‌وره های آموزشی برای راهنمایان افتخاری هفته آیند‌‌‌‌ه برگزار می شود‌‌‌‌، افزود‌‌‌‌: آموزش‌های تخصصی برای یک صد‌‌‌‌نفر از متقاضیان راهنمای گرد‌‌‌‌شگری نوروزی برگزار می شود‌‌‌‌ ولی د …

برگزاری نشست تخصصی نقش راهنمایان در توسعه گردشگری تخت جمشید

براساس آخرین خبرهای واصله، برگزاری نشست تخصصی نقش راهنمایان در توسعه گردشگری تخت جمشید صورت گرفت.

برچسب‌ها:, , , , ,