KELL

شنا – چگونه 200 متر و 400 متر شنای کرال سینه رو انجام دهیم؟

شنا – چگونه 200 متر و 400 متر شنای کرال سینه رو انجام دهیم؟

شنا – چگونه 200 متر و 400 متر شنای کرال سینه رو انجام دهیم؟ 147 سید محمد رضایی – مربی شنا از انجمن شنای آمریکا 30 دنبال‌ کننده

انواع شنا به چهار دسته کرال سینه، کرال پشت، شنا پروانه و …

انواع شنا در چه متراژ هایی انجام می گیرد؟ شنا کرال سینه در مسافت های 100متر، 200متر، 400 متر ، 800 متر و 1500 متر اجرا می گردد. شنا قورباغه و پروانه در متراژ های 100 متر و 200 متر انجام می گیرد.

تمامی قوانین و تاریخچه به همراه انواع “شنا”

وی این مسافت را در58 ثانیه و6 دهم ثانیه در سال 1922 شنا کرد. اولین زنی که این مسافت را زیر یک دقیقه شنا کرد داون فریزر است. او در سال 1962، 100 متر کرال سینه را در 59 ثانیه و 9 دهم ثانیه پیمود.

قوانین و مقررات ورزش شنا | باشگاه ورزشی | مجموعه ورزشی رشد

قوانین و مققرات شنا باید گفت که شنا ورزشی است که هم به صورت تفریحی و هم به شکل مسابقه و رقابت و به صورت پیمودن مسافتی در آب و یا انجام حرکات خاص در آب اجرا می شود و هنگام انجام به شکل رقابت باید با قوانین و مقررات ورزش شنا …

برچسب‌ها:, , ,