KELL

فصل آخر زیست دوازدهم-رفتار شناسی جانوران-بخش اول-جناب آقای ملکی

تماشای ویدئو فصل آخر زیست دوازدهم رفتار شناسی جانوران بخش …

تماشای ویدئو فصل آخر زیست دوازدهم رفتار شناسی جانوران بخش دوم جناب آقای ملکی از آی-ویدئو این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم تجربی می باشد.

زیست شناسی (دوازدهم) ، مبحث: رفتارهای جانوران ،استاد حسنی

فصل آخر زیست دوازدهم-رفتار شناسی جانوران-بخش دوم-جناب آقای ملکی از کانال مجتمع آموزشی سبحان 5:20

تماشای ویدئو زیست شناسی پایه یازدهم گفتار دوم فصل هشت جناب …

تماشای ویدئو زیست شناسی پایه یازدهم گفتار دوم فصل هشت جناب آقای دکتر ملکی از آی-ویدئو … فصل آخر زیست دوازدهم رفتار شناسی جانوران بخش دوم جناب آقای ملکی … تدریس زیست شناسی یازدهم فصل 9 گفتار 2 …

فیزیک دوازدهم – استاد شاه ملکی

فصل آخر زیست دوازدهم-رفتار شناسی جانوران-بخش دوم-جناب آقای ملکی از کانال مجتمع آموزشی سبحان 1:26:22

برچسب‌ها:, , ,