KELL

مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

بحران مالی جهانی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در …

عرب صالحی, مهدی, باری, سمانه, بهشور, اسحاق. (1396). ‘بحران مالی جهانی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران’, پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی, 9(36), pp. 73-88. ×

بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود …

نتیجه‎گیری: شرکت‌های بحران‎زده مالی در مقایسه با سایر شرکت‌های با افزایش جریان‌های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می‌پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش‎بینی شده و …

مقاله تاثیر مدیریت سود بر تقلب مالی و بحران مالی

علاوه بر آن، تاثیر مدیریت سود بر بحران مالی نیز آزمون میشود. بدین منظور برای اجرای این پژوهش، 140 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شدند و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که مدیریت سود دارای تاثیر مثبت و …

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی – دانلود …

موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی” این دو مفهوم به صورت دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری …

بحران مالی جهانی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در …

به همین دلیل در این پژوهش تلاش می شود تاثیر بحران مالی جهانی بر میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد.

تاثیر بحران مالی پیش از ورشکستگی شرکتهای کوچک و متوسط در …

تاثیر بحران مالی پیش از ورشکستگی شرکتهای کوچک و متوسط در ابزار های مدیریت سود

تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

شرکت‌هایی که سود را دستکاری می‌کنند یا شرکت‌هایی که در معرض نقض قرارداد بدهی و بحران مالی قرار دارند، به احتمال زیاد بر کیفیت گزارشگری مالی خود تأثیر می‌گذارند. براساس رویکرد مدیریت سود فرصت‌طلبانه، شرکت‌های دارای مدیریت سود، از لحن خوش‌بینانه درگزارش‌های مالی …

مقاله بحران های مالی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران

9/6/2016 · سوابق تاریخی نشان می دهد بسیاری از بحران های مالی ناشی از بحران در شبکه های بانکی بوده که نهایتا به رکود اقتصادی وبحران بیکاری منجر شده است.و با توجه به وابستگی اقتصاد اکثر کشور ها بحران مالی در یک کشور امواج آن با شدت و ضعف به دیگر نقاط جهان نیز سرایت میکند به بحران …

برچسب‌ها:, , , , , ,