KELL

نپذیرفتن شروط ضمن عقد

تاثیر عدم امضای تمام شروط ضمن ازدواج – مهداد

این ماده مقرر می‌دارد:«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که …

حقوق تجارت – بخش سوم – آر کلاب

شروط ضمن عقد. در قراردادها و انواع عقود، می­توان شرط و شروطی برای تکمیل و تبصره­هایی برای تعدیل آن عقد اضافه کرد.

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا …

بررسی شیوه‌های اعتراض به آراء دادگاه‌ – یاسا

گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل‏ نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین‏ امری نباشد، شرط یا شروط ضمن عقد را بپذیرند.

وکیل طلاق | گروه وکلای عدل ایرانیان

همچنین اگر یکی از شروط ۱۲گانه (در ادامه مقاله قرار داده شده) ضمن عقد را داشته باشید و یا با اثبات عسر و حرج زن به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می توانید برای طلاق اقدام کنید. بر عکس طلاق از طرف مرد، زن برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و طولانی در پیش دارد.

طلاق به دلیل نداشتن رابطه زناشویی یا رابطه جنسی نامتعارف …

این توانایی نعوظ نداشتن منحصر به زمان وقوع عقد نیست و حتی اگر بعد از عقد هم برای مردی حاصل شود و در دادگاه ثابت شود، زوجه می تواند درخواست فسخ نکاح کند. ۲ – مرد توانایی نعوظ دارد اما سرد مزاج است .

برچسب‌ها:, , , , ,