KELL

هرچه خواهی سخنش شیرین است :)

گنجور » پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و …

گرچه جز تلخی از ایام ندید هرچه خواهی سخنش شیرین است در بیت بعدی با روح و احساس خواننده بازی می‌کند زیرا می‌گوید:

پروین اعتصامی – ویکی‌گفتاورد

«این که خاک سیهش بالین است// اختر چرخ ادب، پروین است// گرچه جز تلخی از ایام ندید// هرچه خواهی سخنش شیرین است// دوستان به که ز وی یاد کنند// دل بی دوست، دلی غمگین است// خاک در دیده بسی جان‌فرساست// سنگ برسینه بسی سنگین است…»

روزنامه خبر جنوب – هر چه خواهی سخنش شیرین است

3/14/2021 · هر چه خواهی سخنش شیرین است. زینب د‌‌‌انشور/ عینک گرد‌‌‌ و ظریف همه چیز د‌‌‌انی اش را روی صورت جا به جا می کند‌‌‌ و می گوید‌‌‌: «محال است این ابیات نغز از شاعره ای آن هم د‌‌‌ر آن برهه از تاریخ باشد‌‌‌». با شنید‌‌‌ن این جمله رگ حمایت از حقوق زنانم ورم می کند‌‌‌ و قد …

شعر نو : پرویز بابادی – هر چه خواهی سخنش شیرین است

شاعر: پرویز بابادی, شعر: هر چه خواهی سخنش شیرین است , دفتر: سپهر گردون, بتاریخ و دوران ایران زمین ادیبی سخندان چو درّ و نگین ز اشیاء بیجان و جانها نوشت قصید ه، غزلهای زیبا نوشت زخوب وبدوهرچه دراین جهان

اینکه خاک سیه اش بالین است . . . اختر چرخ ادب پروین است …

هرچه خواهی سخنش شیرین است صاحب آنهمه گفتار ، امروز سائل فاتحه و یاسین است دوستان به که ز وی یاد کنند دل بی دوست ، دلی غمگین است

دیوان پروین اعتصامی

«این که خاک سیهش بالین است// اختر چرخ ادب، پروین است// گرچه جز تلخی از ایام ندید// هرچه خواهی سخنش شیرین است// دوستان به که ز وی یاد کنند// دل بی دوست، دلی غمگین است// خاک در دیده بسی جان‌فرساست// سنگ برسینه بسی سنگین است…»

نوشته سنگ قبر پروین اعتصامی

زادن و کشتن و پنهان کردن. خرم آن کس که در این محنت گاه. اختر چرخ ادب پروین است. هرچه خواهی سخنش شیرین است. سائل فاتحه و یاسین است. دل بی دوست دلی غمگین است. سنگ برسینه، بسی سنگین است. هرکه را چشم حقیقت بین است. آخرین منزل هستی این است.

گنجور » سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۱

چودانسنی که از مایی هم میتواند به معنی مستقیم خود برداشت شود به معنی : آنگاه که دانستی یکی از ما هستی ؛ و هم میتواند معنای ایهامی خود را که کمی دور تر است داشته باشد ؛ به معنی : آنگاه که دانستی از ماء معین هستی؛ که این ایهام به باور من بدیع ترین صنعت به کار رفته در این غزل بوده است

این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده ام

هر چه خواهی سخنش شیرین است . اگرچه در طول مدت زندگی‌اش، از زندگی فقط تلخکامی دید، ولی با این وجود تا دلت بخواهد، کلامش شیرین و دلپذیر است. صاحب آنهمه گفتار امروز . سائل فاتحه و یاسین است

برچسب‌ها:, , , , , , , ,