KELL

پرسشنامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی – شامل ۱۱ سؤال (pdf – word)

منابع انسانی | آربیتا فایل – Page 3

پرسشنامه استاندارد استراتژی های منابع انسانی [1](2006) که شامل 27 گویه می باشد و هدف این پرسشنامه بررسی روش های فعالیت منابع انسانی در سازمان می باشد .

مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و مشروعیت سازمانی …

این یک مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و مشروعیت سازمانی بر عملکرد مدیریت سبز در شرکت های منطقه آزاد تجاری ارس است که در12 صفحه برای دانلود – doc docx pdf

برچسب‌ها:,