KELL

کاربردهای انتقال ژن به گیاهان

: کاربردهای انتقال ژن به گیاهان

امروزه با استفاده از تکنیکهای انتقال ژن ، گیاهانی تولید شده‌اند که واکنش مهار شونده را به کمک آنزیم دیگر انجام می‌دهند و به این ترتیب ، تنها گیاه ترانس ژن مورد نظر به علف کشها مقاوم خواهد بود.

انتقال ژن به گیاهان (قسمت اول) :: سرویس خبری بیوتکنولوژی …

اهداف گوناگونی در پروژه های انتقال ژن مثل مطالعات ژنتیک مولکولی و تجزیه و تحلیل بیان ژن ها، ایجاد صفات مطلوب، تولید مواد خاص، افزایش میزان بیان ژن های مطلوب با وارد کردن تعداد نسخه بیشتر از آنها، کاهش میزان بیان محصولات یا خاموش نمودن ژن های مورد نظر در گیاهان تراریخته مورد نظر …

مطالعه کاربرد انتقال ژن، بیولیستیک و بیوتکنولوژی در گیاهان …

در سه دهه ی اخیر، دانشمندان علم بیوتکنولوژی با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی دست به تغییر ژنتیک بعضی گیاهان زده اند. واژه های انتقال ژن، مهندسی ژنتیک، dna نو ترکیب، تغییر تراریختی یا تغییر ژنتیکی به روش های بیوتکنولوژی اشاره دارند که در آنها، متخصصین زیست شناسی ژن …

انتقال ژن در گیاهان(تعریف.اهداف.روشها)

انتقال ژن در گیاهان Gene transfer مهندسي ژنتيك يا انتقال ژن فرآيندي است كه طي آن قطعه مشخصي از DNA خارجي كه حاوي ژن جديد يا تركيب جديدي از ژن ها ميباشد ،

برچسب‌ها:, , ,