KELL

کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد

کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد | راه مردم …

3/16/2021 · کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد. با هدف گسترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، کیوسک‌های صدور کارت هدیه در بانک دی راه‌اندازی شد.

کیوسک ‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد

3/15/2021 · کیوسک ‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد با هدف گسترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، کیوسک‌های صدور کارت هدیه در بانک دی راه‌اندازی شد.

خبرگزاری آريا – کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد

خبرگزاری آریا – با هدف گسترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، کیوسک‌های صدور کارت هدیه در بانک دی راه‌اندازی شد.

بانک دی

کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد با هدف گسترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، کیوسک‌های صدور کارت هدیه در بانک دی راه‌اندازی شد.

بانک دی – Day Bank

کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک دی راه اندازی شد. با هدف گسترش تنوع و دامنه خدمات و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، کیوسک‌های صدور کارت هدیه در بانک دی راه‌اندازی شد.

کیوسک‌های صدور کارت هدیه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران راه …

بانک قرض الحسنه مهر ایران، در راستای جلب سياست‌هاي بانک در آستانه سال نو، در سطح كشور کیوسک‌های صدور کارت هدیه راه اندازي کرد.

برچسب‌ها:, , , ,