KELL

فیلم/ تقاضای وزیر بهداشت از مردم – مشرق نیوز

3/9/2021 · نمکی وزیر بهداشت: سفر را امسال منتفی کنیم؛ به سفر نرویم.

درخواست پیامکی وزیر بهداشت از مردم

11/9/2020 · نمکی، وزیر بهداشت در پیامکی خطاب به مردم خواستار رعایت هر چه بیشتر پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان شد. درخواست پیامکی وزیر بهداشت از مردم

تقاضای وزارت بهداشت از مردم به منظور پرهیز از مسافرت …

استان خوزستان در چند هفته ای درگیر موج شدید کرونا است که هر 11 شهر قرمز کشور در این استان قرار دارد در این راستا وزارت بهداشت در قالب پیامک از هموطنان خواست از سفر به این استان پرهیز کنند.