KELL

یادگیری و آموزش ریاضی | بهمن ۱۳۹۱

کاربرد خطوط موازی و تشابه ها. از خطوط موازی و متساوی الفاصله ودر نقشه کشی و ترسیمات استفاده میشود ، و در اثبات احکامی نظیر تالس و عکس آن و همچنین تقسیم پاره خط به قسمتهای مساوی یا متناسب.

مطالب تر و تازه علمی!!!

نتیجه ی تالس: اگر خطی موازی یک ضلع مثلث رسم شود مثلثی به وجود می آید. که اضلا عش با اضلاع مثلث اصلی متناسب است .یعنی: تالس: ریاضی دان یونانی است(624-548 ق.م)که اولین بار به خاصیت خطوط موازی در مثلث پی …

توضیح علمی طلوع و غروب در زمین تخت | انجمن زمین تخت فارسی

هرکسی در زیر نقطه و خطوط موازی ۸۹ درجه باشد، هرگز نمیتواند خورشید را به مدت ۷۲ ساعت ببیند زیرا زمین یک کره است اما در حقیقت شما میتوانید در ۶۵ درجه از شمال(زیر۸۹ درجه) خورشید نیمه شب را ببینید و …

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه | ev

تو شکل بالا میبینید که خط صورتی از انتهای نمودار ev موازی محور زمان رسم میشه تا جایی که نمودارpv که آبی رنگ هست رو قطه کنه بعد از همون نقطه موازی محور هزینه خط رو ادامه میدیم تا ببینیم که کجا محور …