KELL

راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19 | وزارت بهداشت، درمان …

راهنماهای آموزشی کرونا. راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19. کاربر گرامی میتوانید با درج بخشی از نوع فعالیت خود و یا انتخاب آن از لیست گروه ها دستورالعمل خود را پیدا کنید. امور اداری و خدمات عمومی. اماکن عمومی و مراکز جمعی. صنایع و کارگاه ها. مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی …

پویش مبارزه با کرونا

پویش مبارزه با کرونا; برای دیدن راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا روی تصویر کلیک نمایید …

کمک ۱۱۷ میلیون یوروی اتحادیه اروپا برای مبارزه با کرونا در …

چند پیش وزارت صحت عامه کشور اعلام نمود که دولت ۲۵ میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا در اختیار این وزارت قرار داده است در حالیکه وزارت صحت عامه برای مبارزه با ویروس کرونا ۱۰۰ میلیون دالر …